CEAC

MOTTO :”Invăţ să fac totul bine de prima dată”

Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii are un rol esenţial in implementarea SMC in unitatea de invăţământ prin implicarea tuturor factorilor educaţionali, in vederea realizării în mod real , nu doar declarat, a obiectivelor de calitate propuse

MISIUNE:

  • Realizează evaluarea internă a şcolii, pe baza standardelor de funcţionare şi a celor de calitate;
  • Propune o strategie de imbunătăţire a calităţii in unitatea de invăţămant;
  • Implementează SMC

Declaratia de politica privind calitatea in Liceul Tehnic “Dimitrie Leonida” Iași

Liceul Tehnic “Dimitrie Leonida” isi asuma misiunea de a pregăti cu precadere specialiști in domeniul electric si electromecanic, capabili de a utiliza cunostințe stiintifice, tehnice si cultural-umaniste valoroase, de a se integra in procesele tehnico-economice si social-culturale ale societății românesti si ale lumii contemporane. Principalul nostru obiectiv este acela de a contribui la dezvoltarea economică si socială a Romaniei oferind educație si pregătire profesională de calitate clienților nostri (elevi si societate).

Prima grijă si responsabilitate a fiecarui salariat al Liceului Tehnic “D. Leonida”, incepând cu conducerea acestuia, este calitatea procesului de invatamant si a proceselor conexe acestuia in concordanta cu principiile Managementului Calității

Standardele de pregatire a forței de muncă care reprezintă domeniul prioritar al formării din scoala, implică un nivel ridicat de tehnicitate, un bagaj mare de cunostințe generale si un comportament social adecvat. Pregătirea elevilor impune o strategie superioară, o conlucrare foarte bună a tuturor factorilor: profesori, directori, beneficiar (agenți economici sau universități), si nu in ultimul rând o dotare corespunzătoare. Centrat pe stabilirea unui echilibru între cerere si oferta educatională, parteneriatul dintre școală si agenții economici are un impact semnificativ, din perspective dezvoltării personale si a inserției socio-profesionale a viitorilor absolventi.

Managerii Liceului Tehnic “D. Leonida” vor depune toate eforturile pentru implementarea cu succes si menținerea unui Sistem al Managementului Calității, pentru realizarea unui invățământ la nivelul așteptărilor, conform tradițiilor școlii.

Pentru aceasta:

  • ne vom asigura ca necesitătile si cerințele clientilor nostri sunt definite si ca ele sunt in concordanta cu cerintele pietei fortei de munca;
  • vom pregati absolventi capabili de a utiliza cunostinte stiintifice, tehnice si cultural-umaniste valoroase, cu sanse reale in competitia de pe piata muncii si care sa le asigure o educatie completa cu avantaje pe termen lung;
  • vom asigura in unitatea noastra de invatamant un climat de munca bazat pe responsabilitate si respect reciproc, pentru ca fiecare participant la process sa isi valorifice la maxim potentialul profesional si intelectual
  • vom incuraja implicarea intregului personal al scolii in cunoasterea, intelegerea si imbunatatirea intregului proces de educatie si formare profesionala a elevilor nostri;
  • vom asigura flexibilitatea programelor de formare oferite de catre scoala pentu a ne putea adapta cerintelor pietii muncii aflata in continua schimbare si globalizare, la care prin diversificarea relatiilor de parteneriat ne vom racorda si alinia permanent ca strategie a formarii
  • vom asigura cresterea performantelor procesului de invatamant prin activitatea de cercetare, prin implicarea specialistilor scolii intr-o gama cat mai mare de activitati de nivel judetean, national si prin formare interna, in concordanta cu nevoile scolii şi in concordanta cu nevoile si asteptarile comunitatii, prin implicare atat a corpului profesoral cat si a elevilor
  • vom utiliza tehnologia informationala, ca suport al imbunatatirii continue a calitatii procesului de invatamant, la toate nivelele de organizare si de catre toti factorii implicati

Director,
Prof.dr. ing. Burlibașa Carmen