Oferta școlii

Liceu – clasa a IX-a , zi

 • tehnician în instalații electrice
 • tehnician electromecanic
 • tehnician electrician electronist auto

Liceu – clasa a IX-a , seral

 • Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică

Liceu – clasa a XI-a , seral

 • tehnician electrotehnist

Școala profesională:

 • Electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice
 • Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
 • Electromecanic centrale electrice
 • Mecanic auto
 • Electrician exploatare joasă tensiune

Școala de maiștri

 • Maistru electrician centrale, stații și rețele electrice
afis oferta