Specializări

 • Domeniul ELECTRIC
  • tehnician în instalații electrice – nivel IV
  • tehnician metrolog – nivel IV
  • tehnician electrician electronist auto – nivel IV
  • tehnician electrotehnist – nivel IV
  • electrician exploatare joasă tensiune – nivel III
  • electrician aparate și echipamente electrice și energetice – nivel III
  • electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice – nivel III
 • Domeniul ELECTROMECANIC
  • tehnician electromecanic – nivel IV
  • electromecanic centrale electrice – nivel III
  • electromecanic utilaje și instalații industriale – nivel III
 • Domeniul ELECTRONICĂ și AUTOMATIZĂRI
  • tehnician operator tehnică de calcul – nivel IV
 • Domeniul MECANIC
  • tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică – nivel IV
  • mecanic auto – nivel III
 •  Domeniul ENERGETIC
  • maistru electrician centrale, stații și rețele electrice – nivel V